Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum prve objave spletnega mesta: Oktober 2004
Datum prenove spletnega mesta: Januar 2017
Priprava gradiva: Dogodki goriska.net se dinamično črpajo s spletnih strani turističnih ponudnikov. 
 

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba:
Programiranje:
Uporabniška podpora:

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)